சுவஸ் வாழ் மக்களுக்கு முக்கிய எச்சரிக்கை

advertisement

சுவிட்சர்லாந்தில் புதிதாக விழும் பனியை நாக்கில் பிடிக்க விரும்புபவர்களுக்கு எச்சரிக்கை விடுக்கப்பட்டுள்ளது

 ஏனெனில் நீங்கள் பனி என நினைத்து விழுங்கும் துகள் உண்மையில் வானிலிருந்து விழும் பிளாஸ்டிக்காக இருக்கலாம்!
 
சுவிட்சர்லாந்து, ஆஸ்திரியா மற்றும் நெதர்லாந்தைச் சேர்ந்த ஆராய்ச்சியாளர்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் சுமார் 43 டிரில்லியன் மினியேச்சர் பிளாஸ்டிக் துகள்கள் சுவிட்சர்லாந்தில் இறங்குவதாக மதிப்பிடுகின்றனர்.
 
வளிமண்டலத்தில் இருந்து பூமிக்கு எவ்வளவு பிளாஸ்டிக் மீண்டும் விழுகிறது என்பதை தீர்மானிப்பதில் ஆராய்ச்சி கவனம் செலுத்தியது, சில பிளாஸ்டிக் நானோ துகள்கள் தரையில் செல்லும் வழியில் காற்றில் 1,200 மைல்களுக்கு மேல் பயணிக்கலாம் என்று ஆய்வாளர்கள் கூறுகின்றனர்.
 
மேலும், ஆண்டுதோறும் 3,000 டன் நானோ பிளாஸ்டிக்குகள் சுவிட்சர்லாந்தில் விழலாம் என அவர்கள் மதிப்பிடுகின்றனர்.
 
இது குறிப்பாக சுவிஸ் ஆல்ப்ஸ்ல் தான் அதிகம் எனும் ஆனால் நாட்டின் சில நகர்ப்புற தாழ்நிலங்களுக்கும் பரவும் என கூறப்படுகிறது.
 
பிளாஸ்டிக் மாசுபாடு கடுமையான உடல்நல பாதிப்புகளை ஏற்படுத்தும். தற்போதைய மதிப்பீடுகள் மனிதர்கள் ஏற்கனவே 8,300 மில்லியன் டன் பிளாஸ்டிக்கை உற்பத்தி செய்துள்ளதாக காட்டுகின்றன.
 
இன்னும் மோசமானது, பிளாஸ்டிக்கில் 60% இப்போது கிரகத்தை மாசுபடுத்தும் பயனற்ற குப்பைகளைத் தவிர வேறில்லை.
 
காலப்போக்கில், அந்த பிளாஸ்டிக் அனைத்தும் மெதுவாக ஆனால் நிச்சயமாக மேக்ரோ-பிளாஸ்டிக்ஸிலிருந்து மைக்ரோ-பிளாஸ்டிக்ஸாக உடைந்து, பின்னர் இறுதியில் நானோ-பிளாஸ்டிக் ஆக மாறும்.
 
நுண் துகள்களைப் போலல்லாமல், நானோ துகள்கள், மக்கள் தங்கள் நுரையீரலில் உள்ளிழுத்த பிறகு, இரத்த-மூளைத் தடையைக் கடக்கும் திறன் கொண்டவை என்று ஆய்வுகள் காட்டுகின்றன.
 
இதன் பொருள் பிளாஸ்டிக் நானோ துகள்கள் இறுதியில் இரத்த ஓட்டத்தில் பரவக்கூடும். இப்போது வரை, இது மனிதர்களுக்கு எந்த வகையான உடல்நலப் பாதிப்பை ஏற்படுத்துகிறது என்பது சரியாகத் தெரியவில்லை.